ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ολικό μήκος: 6.90 m
Ολικό φάρδος: 2.60 m
Εσωτερικό φάρδος: 1.55 m
Ρεζέρβα τανκ καυσίμου: 50 lit
Τανκ καυσίμων: 300 lit
Διαμερίσματα τανκ: 3 διαμ.
Αεροθάλαμοι νεοπρέν: 1 100 d
Αριθμός αεροθαλάμων: 6 αερ
Βάρος σκάφους κενό: 800 κιλά
Κινητήρας εξωλέμβιος MAX: 200hp
Διάμετροες αεροθαλάμων: 0,44 cm
Θέσεις καθήμενων: 6
Άδεια μεταφοράς ατόμων: 8
Χώροι αποθήκευσης: 9 διαφορετικοί
Γωνία πλώρης: 45 μοίρες
Γωνία πρύμνης: 26 μοίρες
Χυτό μπρακέτο ενσωματωμένο με γάστρα
Ένα αεριζόμενο step
Τανκ νερού: 55 λιτρα
Αεραγωγοί ταμπουκιού πρύμνης carbon
Κονσολα μεγάλου όγκου με άνοιγμα εμπρός
Τουαλέτα εντός της κονσόλας: ηλεκτρικη
Φιλιστρίνια εαρισμού κονσόλας: 2 τεμ.
Κάθισμα οδηγού/συνοδηγού με bracket στήριξης
Στρίτσιο πλωρης: πολυεστερικό
Roll bar inox ή πολυεστερικο
Λάστιχα τυπου φούσκας στεγάνωσης ταμπουκιών
Χειρολαβές τύπου INOX: 7 τεμ.
Βάση βοηθητικής μηχανής: πολυεστερική
Σκάλα inox με 3 σκαλωπάτια

© 2020. All Rights Reserved. Developed and Hosted by PhatWeb